2015-07-27

Dokumenty regulujące pracę szkoły

 

 

1. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Zawadziem >>>Pobierz<<<

 

2. Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zawadziem >>>Pobierz<<<

 

3. Regulamin Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem >>>Pobierz<<<

 

4. Plan dydaktyczny na rok szkolny 2017/2018 >>>Pobierz<<<

 

5. Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 >>>Pobierz<<<

 

6. Program profilaktyczno-wychowawczy ZSP w Zawadzkiem >>>Pobierz<<<

 

7. Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP >>>Pobierz<<<

 

8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego >>>Pobierz<<<

 

9. Regulamin Rzecznika Praw Ucznia >>>Pobierz<<<

 

10. Program promowania zdrowego stylu zycia >>>Pobierz<<<