2017-02-08

Sekretariat szkoły

Godziny urzędowania: pn.-pt. 8.00- 15.00


Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

tel/fax: 77 4616430
email: zspzawadzkie@wodip.opole.pl